Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 47

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

aaa01ad12f2eb938f122bfadd5628535e4dd6fee.jpg

Quyển 5: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Chương 3: Thất nhật toả tình kiếp

Đọc tiếp »

Advertisements

Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 46

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

9361377adab44aed765329a6b31c8701a08bfbc8

Quyển 5: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Chương 2: Táng mai uyển nhiên thán

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 45

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

7520242dd42a2834a88da1495bb5c9ea14cebfc6

Quyển 5: Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Chương 1: Yên nhiên đạm hồng trần

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 44.3

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

50ebf6246b600c337710f4851a4c510fd8f9a19e

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 13: Lộ hàn nhân ảnh tương lậu tàn

Đọc tiếp »


Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương cuối

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 41: Chung Nam

59873_349185335178241_51249169_n

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 44.2

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

8d883af33a87e950307fd92110385343faf2b49e

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 13: Lộ hàn nhân ảnh tương lậu tàn

Đọc tiếp »


Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 40

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 40: Ly khai

2011_349184065178368_175802788_n

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Đọc tiếp »