Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 38

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 38: Tưởng niệm

552312_349186665178108_1148860123_n

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 42.4

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

4c56bf131cfb50de6438db48

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 11: Mạch nhiên khấp hồng lệ

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 42.3

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 11: Mạch nhiên khấp hồng lệ

Đọc tiếp »


Khuynh Thế Hoàng Phi – Chương 42.2

Tác giảMộ Dung Yên Nhi

Chuyển ngữ: Thái Thanh

Beta: Thiên Nguyệt

Quyển 4: Tố oản cửu khuyết oanh chỉ nhu

Chương 11: Mạch nhiên khấp hồng lệ

Đọc tiếp »


Vân Trung Ca I – Chương 11

Tác giả: Đồng Hoa

Chuyển ngữ: Hương Lăng Xăng

Beta: Thiên Nguyệt

Đệ nhất quyển

Chương 11: Kế trong kế

Đọc tiếp »


Đế Cẩm – Chương 5.2

Đế Cẩm

Chương 5: Tiếng trống dồn dập

Tác giả: Mộc Phi

Chuyển ngữ: Thiên Nguyệt

Đọc tiếp »


Cô Tinh Vọng Nguyệt – Chương 37

Cô Tinh Vọng Nguyệt

Chương 37: Giải pháp

Tác giả : a D

Chuyển ngữ : Thiên Nguyệt

Đọc tiếp »